Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRỰC MỸ

Địa chỉ: Xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Vũ Thị Bưởi