Hình ảnh khánh thành trường tiểu học Trực Mỹ

16/03/2017

IMG_8995 IMG_8974 IMG_8992 IMG_8985 IMG_9010 IMG_9021 IMG_9022 IMG_9038