BÁO CÁO Sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2014-2015

15/03/2017

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HỌC KÌ I

 

  1. Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua
  2. Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực của “Phong trào tuổi trẻ học đường học tập, làm theo lời Bác”, Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tập trung các nhiệm vụ đưa vào các hoạt động thường xuyên của trường.
  3. Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động quản lý, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ nặng và định hướng phát triển năng lực học sinh, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh tiểu học, tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Tiếp tục dạy học Tiếng Việt theo tài liệu Công nghệ giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục , các cuộc giao lưu các hội thi. Nâng cao chất lượng dạy 2 buổi / ngày
  4. Quy mô trường, lớp, học sinhIMG_8995

Năm học 2014 – 2015 Trường Tiểu học Trực Mỹ có 11 lớp tăng 1 lớp so với năm học 2013 – 2014

Tổng số: 317 học sinh (tăng 30 học sinh so với năm học trước), trong đó có 2 học sinh khuyết tật học hoà nhập bằng năm học trước, cụ thể số học sinh đang học:

Khối I:   71   học sinh, trong đó có   0  học sinh học hoà nhập;

Khối II:  62   học sinh, trong đó có  0  học sinh học hoà nhập;

Khối III:  62  học sinh, trong đó có  0 học sinh học hoà nhập;

Khối IV:  64  học sinh, trong đó có  1  học sinh học hoà nhập;

Khối V:   58  học sinh, trong đó có 1  học sinh học hoà nhập.

So với đầu năm, số học sinh không tăng, không giảm

  1. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học

Triển khai tập huấn PCG-XMC, xây dựng kế hoạch, phối hợp thực hiện, hồ sơ các nhà trường Mầm Non, THCS

Kết qủa : Dân số trong độ tuổi phải phổ cập: 337  số học sinh đang học tại trường:  317, số học sinh khuyết tật: 5  số được huy động: 2/5