Danh mục: Hoạt động đoàn thể

BÁO CÁO Sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2014-2015

15/03/2017

  Phần thứ nhất KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG HỌC KÌ I   Phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc tổ chức các … Continue reading BÁO CÁO Sơ kết học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2014-2015

Phổ biến , giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở

03/07/2015

Với mục tiêu quán triệt đầy đủ và sâu sắc ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh các trường Trung học cơ sở trực thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.           Qua đó, giúp … Continue reading Phổ biến , giáo dục pháp luật ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở

Lịch sử ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM 26/3

02/07/2015

Ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ngày 26 tháng 3 hàng năm. Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về … Continue reading Lịch sử ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM 26/3